I en debattartikel skriven av Nadja Awad, riksdagsledamot och talesperson i civilrättsliga frågor för Vänsterpartiet, diskuteras problemet med överskuldsättning i Sverige, med särskilt fokus på SMS-lån. Awad menar att allt fler människor skuldsätter sig för att ha råd med vardagen, och att regeringen inte gör tillräckligt för att minska överskuldsättningen i samhället.

Awad beskriver hur människor tar lån för att täcka kostnader som mat, bränsle, el och boende, och hur dessa lån ofta leder till att de tar nya lån för att betala av de gamla lånen, med högre räntor. Enligt Awad är överskuldsättning särskilt problematisk för låginkomsttagare, ensamstående, låg- och medelutbildade, sjuka, arbetslösa och hyresgäster.

SMS-lån, även kallade snabblån eller högkostnadskrediter, pekas ut som en av de största bovarna i överskuldsättningen. Awad kritiserar snabblånebolagens aggressiva reklam och bristande kreditprövningar. Hon menar att varken Finansinspektionen eller Konsumentverket har dragit in tillståndet för något av bolagen, trots att Finansinspektionen själva larmat om att snabblånebolagen slarvat med kreditprövningen.

För att minska överskuldsättningen presenterar Awad och Vänsterpartiet följande förslag:

  • Förbjuda SMS-lån och snabblån. Innan förbudet genomförs bör regeringen utreda möjligheten att sänka räntetaket på konsumentkrediter och snabblån.
  • Införa en slutlig preskriptionstid för skulder, vilket skulle ge överskuldsatta människor en chans att rehabilitera sig och starta om.
  • Kräva att långivaren står för en större kostnad vid verkställighet hos Kronofogden om inte tillräcklig kreditprövning har genomförts för lånet.
  • Utreda möjligheten att göra kommunerna skyldiga att tillhandahålla konsumentvägledning, då många kommuner erbjuder bristfällig vägledning med begränsade öppettider och för lite personal.

Awad avslutar med att kritisera den nuvarande regeringen för att ha gjort för lite för att minska överskuldsättningen och uppmanar till handling för att hjälpa svenska hushåll som kämpar med skulder.

Av Miriam